Werkwijze

Share

Het vaste proces dat we met onze opdrachtgevers doorlopen is helder. Van inzicht, idee tot realisatie. Om het beste eindresultaat te garanderen kijken we naar doelgroepen, de markt…

image

Projecten die u met Xicero doet, doorlopen een vastgesteld, strategisch proces. Het stelt ons in staat een consistente aanpak te garanderen waarin de uitgangspunten voor doelgroepen, opvallende ideeën, vormgeving en solide techniek in een voorspelbare uitvoering samenkomen. Dankzij dit beproefde proces komen we tot maximale Return on Investment en engagement. Meetbaar.

Dit proces is belangrijk, reden om er toch even bij stil te staan.

Inzicht (uitgangspunten en kaders)

Zonder inzicht geen verrassend onderscheid of fraaie resultaten. Gebrek aan inzicht maakt het onmogelijk om efficiënt tot effectieve oplossingen te komen of deze binnen voorspelbare kaders uit te voeren. Inzicht is essentieel: we moeten elkaar immers goed begrijpen. Dat bespaart u en ons kostbare tijd (= geld). Tijdens het proces ontstaat er een band tussen beide organisaties. Wat doen we precies? Samengevat: Alles te weten komen over het merk, organisatie, product en dienst.

Het is het begin en tegelijk de meest belangrijke stap in het proces van samenwerken. We luisteren naar uw wensen en verwachtingen in aanvulling op wat we al kunnen en weten. Onderzoeken uw input en nemen vraagstukken onder de loep. Verplaatsen ons in de rol van uw doelgroep en kijken met professionele ogen naar de uitstraling. We stellen vragen die er toe doen want met luisteren alleen komen we er niet: we willen het begrijpen.

Luisteren of begrijpen, een belangrijk verschil:
- Praten we over hetzelfde? Hoe ver bent u met uw gedachten?
- Hebben we het over iets bedenken of iets produceren?
- Een 'Business Need' of 'Technische oplossing'?

Het delen van de mogelijkheden, do's en don't's.

Belangrijk zijn vragen, verwachtingen, ideeën en kaders die u voor ons heeft. Er zijn veel zaken die impact hebben op het proces in termen van effect, tijd of budget. We lichten dat ook graag toe. Of pluizen het uit. Volledig inzicht in de mogelijkheden is voor u belangrijk om bewust keuzes te kunnen (blijven) maken. Om exact te begrijpen waar het voor u om gaat. Daarmee halen we de verrassing er (voor een deel) al uit. Zoals u ons kent nemen we, als het even kan, daar graag de tijd voor. Bewust.

Idee (concept)

Onderzoeken, concepting, veronderstellen, aan het witte vlak toevertrouwen, beargumenteren. Toetsen aan de uitgangspunten.

In de tweede 'I' fase combineren we kennis en research. Vorm spreekt aan, dus het omvat het samenstellen van mogelijk design (richting), kleurpallet, tone of voice, uitstraling. Maar juist ook presentatievormen, functionaliteit en uitwerking van de gebruikers interactie. Het gedachtegoed krijgt vorm. Waar nodig schuiven de content-, online- en marketingspecialisten aan. Alles om uw boodschap scherp en helder over te brengen op de doelgroep.

Tijdens dit proces kunnen er ideeën sneuvelen. Alleen het goede krijgt vorm, komt ter tafel en wordt nog uitgebreider bediscussieerd en beargumenteerd waar nodig. Het beste blijft over en verdient de uiteindelijke plaats in de spotlights.

Voor complexere websites en applicaties maken we een prototype van de toepassing. Voordeel van prototyping is voorts dat we snel en in onderling overleg inhoud geven aan de belangrijkste aspecten van het nieuwe gereedschap, zonder dat vormgevers of programmeurs al veel uren hebben gemaakt. Het is een interactief proces waarbij in een aantal sessies de omgeving wordt ingericht en afzonderlijke onderdelen de revue passeren. 

Realisatiefase

Tijdens de realisatiefase is het motto: in één keer perfect maken van het resultaat. Dus: het realiseren van dat wat in voorgaande fases werd bedoeld, verwacht en afgesproken.

We zijn er bij Xicero van overtuigd dat een intensieve samenwerking leidt tot de beste resultaten. Daarom hanteren we bij de meer omvangrijke trajecten een afgeleide van de SCRUM-projectmethodiek. Het projectteam werkt in korte cycli (van doorgaans 2 weken) aan afgesproken, werkbare onderdelen die worden teruggekoppeld aan de opdrachtgever. 

Zodoende houdt u te allen tijde de mogelijkheid om nieuwe (of aanvullende) input te leveren, creëren we met elkaar een groot oog voor detail en zijn we in staat zaken te wijzigen indien de situatie daar om vraagt. Deze beproefde werkwijze minimaliseert risico's en time-to-market bij een maximaal beoogd eindresultaat.

Niet leidend maar een aardige bijkomstigheid is dat de SCRUM methodiek het plezier terugbrengt bij alle betrokkenen: het samenwerken, samen gáán voor het resultaat en het sneller zien van de resultaten, dragen tevens bij aan een hoge productiviteit. Zaken die zich zichtbaar vertalen in het eindresultaat.

 

Het bureau voor nuchtere Hollanders

Opgericht in 1994, heeft het team de expertise en ervaring van traditionele waarden in een nieuw tijdperk. Een combinatie van marketing, tech, content en strategie maken ons een echte partner van merken en bedrijven met ambitie.

Werken aan uw merk en uitstraling. Online of social media. Tekst, video of grafisch? Onze diensten brengen uw inspanningen in lijn met uw doelstellingen. Dat doen we op z'n Noord-Hollands: nuchter, praktisch en samen. Met een grote drang naar resultaat en rendement. Want dat is van alle tijden.