Een nieuwe huisstijl laten ontwerpen

Share

Er zijn verschillende momenten waarop een bedrijf besluit om een nieuwe huisstijl te laten maken...

image
Geplaatst door Dennis Woudt in Huisstijl

Met dit besluit wordt een proces in gang gezet waarbij er tal van acties moeten worden opgepakt. Hoe verloopt dit proces en wie zijn daar allemaal bij betrokken? Lees hoe je als bedrijf te werk kunt gaan als je op het punt staat de huidige huisstijl te laten vervangen door een nieuwe.

Waarom je bedrijf een nieuwe huisstijl zou moeten laten ontwikkelen?

Er zijn verschillende redenen waarom er een nieuwe huisstijl ontwikkeld gaat worden. Een logisch moment voor een nieuwe huisstijl is de start van een bedrijf. Er is dan vaak spraken van een nieuw logo en een toepassing op visitekaartje, briefpapier en op dragers als een website en een bedrijfsbrochure.
Een ander moment waarop er een nieuw logo en huisstijl wordt ontworpen is bij een fusie van 2 of meerdere bedrijven. Een nieuw naam is dan een extra vraagstuk bij de huisstijlontwikkeling.

Andere redenen waarom er een nieuwe huisstijl moeten komen is een wisseling van mensen. Een nieuwe directie (of management) of een nieuwe eindverantwoordelijk op marketing of communicatie kan ook vaak tot gevolg hebben dat ‘oud’ plaats gaat maken voor ‘nieuw’.

Een nieuwe huisstijl ontwikkelen in 6 begrijpelijke stappen

Indien eenmaal besloten is dat er een nieuwe huisstijl moet gaan komen, is het belangrijk de stappen in beeld te hebben en een planning te gaan maken. In het kort komen de stappen neer op:

  1. plan en planning
  2. inventarisatie: nu en nieuw
  3. briefing en selectie ontwerpbureau
  4. ontwerpen van de nieuwe huisstijl
  5. productie en introductie
  6. de huisstijl bewaken

Plan en planning

De eerste stap in het proces is het samenstellen van een groep die de kar gaat trekken en verantwoordelijk wordt gemaakt voor een succesvolle ontwikkeling en implementatie van de nieuwe huisstijl. Er wordt een grote lijnen plan opgesteld en een realistische tijdsplanning opgesteld om het project te volbrengen. Er zal binnen de projectgroep 1 aanspreekpunt worden aangesteld. En binnen het bedrijf een duidelijk beslistraject moeten worden bepaald. Wie -of welke groep- beslist straks over de briefing, de ontwerpvoorstellen en de uiteindelijke uitwerking van de huisstijl op de verschillende communicatiemiddelen. Deze zal of zullen tevens hebben vastgesteld welk budget er beschikbaar is om voor de dit proces.

Inventarisatie: nu en nieuw

Bij de inventarisatieronde worden alle huidige huisstijldragers in beeld gebracht. Op welke communicatiemiddelen wordt het logo gebruikt en wat zijn de overige specificaties? Zaken als kleurgebruik, lettertype, slogan’s e.d. Als duidelijk is wat er momenteel wordt gebruikt is het tijd om bij alle betrokkenen (vergeet bij een grote onderneming de belangrijkste stakeholders binnen het bedrijf niet) te vragen naar wensen, eisen en verwachtingen.

Briefing en selectie ontwerpbureau

De bundeling van alle meningen wordt meegenomen naar de briefing richting het ontwerpbureau en de vormgevers. Er zal eerst een keuze moeten worden gemaakt welk bureau de nieuwe huisstal mag gaan ontwikkelen. Om die keuze te maken zal er eerst een shortlist worden opgesteld van designers en ontwerpbureaus die kans maken op de opdracht. Het huidige bureau (of bureaus in geval van een fusie) en een paar nieuwe bedrijven die veelal fris en onafhankelijk naar een nieuwe situatie kunnen kijken.

De pitch kan in meerdere vormen worden opgezet. Betaald, onbetaald, uitgebreid of juist niet. Meestal worden er 3 tot 5 bedrijven benadert die hun visie op het vraagstuk kunnen presenteren en er een kostenplaatje, plan van aanpak en planning bij geven zodat de opdrachtgever weet wat ze kunnen verwachten. Samen met de inhoudelijke kant van de voorstellen van de bureaus, de ervaring met dit soort (complexe) trajecten en de creativiteit van eerdere ontwikkelde huisstijlen, is met name ook de interactie (de persoonlijke) klik van belang. De projectgroep wikt en weegt en selecteert het bureau dat de opdracht mag gaan oppakken.

Ontwerpen van de nieuwe huisstijl

Als het bureau is geselecteerd wordt de briefing doorgesproken met de designer(s). Afhankelijk van de grootte van de opdracht en de complexiteit van de toepassingen zal een presentatie van het logo worden opgebouwd uit meerdere schetsen, moodboards en stijlrichtingen. Vaak worden meerdere richtingen voorgesteld en bepaald een opdrachtgever de beste keuze. Deze wordt vervolgens verder uitgewerkt en verfijnd. Lettertype, kleurvariaties, onderkoppen en slogans, beeldgebruik en stijl op b.v. advertenties, brochures en verder toepassing van de huisstijl op website, nieuwsbrieven, en social media account-profielen. Beoordeel alles zo goed mogelijk. Op creativiteit, bedrijfsidentiteit, impact op de omgeving, toepassing op de verschillende huisstijldragers e.d.

In het geval er een nieuwe naam voor de onderneming moet komen kan dit onderdeel ook worden ingevuld door het ontwerpbureau dat de huisstijl ontwerpt. Het kan echter ook voorkomen dat er al een nieuwe naam is ontwikkeld. Of dat een specialist in het bedenken van nieuwe bedrijfsnamen dit voor haar rekening neemt.

Productie en introductie

Als het uiteindelijke logo is gekozen wordt het verder uitgewerkt naar de diverse communicatiemiddelen die zijn benoemd bij de opdracht. Hiermee is een nieuwe huisstijl ontstaan voor het bedrijf. Tijd om dit bekend te maken en te delen met de overige medewerkers van het bedrijf, de klanten en leveranciers van het bedrijf en de journalisten en beïnvloeders in de markt van het bedrijf.

Tussentijds is het van belang om regelmatig te communiceren over het lopende proces en de voortgang. Om iedereen op de hoogte te houden. En eventueel waardevolle extra input te verkrijgen van medewerkers. Aan het einde van het project zal het nieuwe logo en de uitwerking naar de huisstijlonderdelen worden gepresenteerd aan de beslissers binnen het bedrijf. De introductie van de nieuwe huisstijl voor alle medewerkers kan wellicht middels een klein event plaatsvinden. Er zijn voldoende creatievelingen betrokken om hiervan iets bijzonders te maken. Het is geen alledaags traject, dus maak daar iets leuks van dat men zich nog lang zal herinneren en aansluit bij het proces en de identiteit van het bedrijf. Voor de externe communicatie kan een persbericht worden gemaakt. Of ook hiervoor een creatief idee bedacht om de nieuwe huisstijl onder de aandacht te brengen van leveranciers, klanten en journalisten/bloggers van bladen, sites en blogs binnen het marktgebied van het bedrijf.

De huisstijl bewaken

Om het nieuwe logo en de nieuw ontworpen huisstijl te bewaken zijn er afspraken en regels nodig. Een huisstijlhandboek is hiervoor een goede start. In een huisstijlhandboek wordt –minder of meer gedetailleerd- beschreven hoe het logo gebruikt mag worden. De grootte, plaatsbepaling, kleurgebruik, lettertypen, beeldgebruik e.d. staan keurig beschreven. Hoe het moet, mag en vooral ook niet mag worden toegepast. Maar goed huisstijlmanagement gaat verder.

Door binnen het bedrijf 1 iemand verantwoordelijk te maken dit te controleren is de huisstijlbewaking zo goed mogelijk geborgd binnen het bedrijf. De huisstijlcoördinator (ook wel huisstijlpolitie genoemd) heeft een mooie taak. Het logo komt immers vaak voor. En de kracht van een professionele huisstijl zit hem vooral ook in de uniforme toepassing van de huisstijl op alle communicatiemiddelen en huisstijldragers.

 

Het bureau voor nuchtere Hollanders

Opgericht in 1994, heeft het team de expertise en ervaring van traditionele waarden in een nieuw tijdperk. Een combinatie van marketing, tech, content en strategie maken ons een echte partner van merken en bedrijven met ambitie.

Werken aan uw merk en uitstraling. Online of social media. Tekst, video of grafisch? Onze diensten brengen uw inspanningen in lijn met uw doelstellingen. Dat doen we op z'n Noord-Hollands: nuchter, praktisch en samen. Met een grote drang naar resultaat en rendement. Want dat is van alle tijden.